Odolnosť materiálu

STERIDEX obsahuje aktívny ochranný film, ktorý pri kontakte hubí baktérie a bráni rastu pliesní (húb) a kvasiniek.

V hygienicky náročnom prostredí je nutné zabrániť bujneniu mikroorganizmov na vnútorných stenách a stropoch. STERIDEX obsahuje aktívny ochranný film, ktorý pri kontakte hubí baktérie a bráni rastu pliesní (húb) a kvasiniek. V nižšie uvedených tabuľkách sú špecifikované druhy mikroorganizmov, na ktorých boli nezávislým orgánom testované hygienické nátery vyrábané spoločnosťou LPL. V prípade že pri niektorom nátere nie je uvedený symbol , neznamená to, že náter nie je účinný proti danému mikroorganizmu, ale iba to, že nebol testovaný na daný mikroorganizmus.

MOULD (FUNGI) / YEASTSSTERIDEX
Absidia sp
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger
Aspergillus ochraceous
Aspergillus sp 
Aspergillus sulphureus
Aspergillus veriscolor 
Aureobasidium pullullans
Basidium sp 
Candida albicans 
Chaetomium crispatum
Chaetomium globosum
Cladosporium cladosporioides 
Cladosporium spp
Cladosporium herbarum
Cladosporium resinae
Coriolus versicolor 
Fusarium monoliforme
Fusarium oxysporum 
Kloekera spp
Mucor spp
Mucor mucedo
Mucor racemosus 
Oidium lactis
Penicillium expansum 
Penicillium sp 
Penicillium spp
Penicillium brevicompactum
Penicillium digitatum
Penicillium notatum
Penicillium purpurogenem 
Phoma violacea 
Pullularia pullullans
Rhizopus
Rhizopus nigricans
Rhodotorula rubra 
Sacharomyces cerevisiae
Sprobolomyces roseus 
Stachybotrys atra 
Trichophylum mentagrophyles 
Tricoderma viride
Ulocladium atrum 
BACTERIASTERIDEX
Acinetobacter
Aerobacter aerogenes
Bacillus megatherium
Bacillus sp 
Bacillus subtilis
Enterobacter aerogenes
Escherichia coli
Listeria monocytogenes
MRSA
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida 
Pseudomonas pyocyanea
Salmonella typhimurium
Serratia marcescens
Staphylococcus sureus
Staphylococcus spp 
Staphylococcus faecalis