Charakteristika materiálu

Antibakteriálny a fungicídny náter pre zdravotníctvo, farmáciu a potravinárstvo

V súčasnosti sa stále viacej diskutuje o otázke dodržiavania vysokého hygienického štandardu v potravinárskom, zdravotníckom a veterinárnom odvetví. Tento problém sa stal aktuálnym hlavne po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a následných požiadavkách na zvýšenie parametrov hygienických štandardov v uvedených odvetviach.

Jedným z riešení problémov je zachovanie nezávadnosti prevádzkovej sterility v zdravotníckych zariadeniach, prostrediach výrobných hál a prevádzok spoločností zaoberajúcich sa výrobou a spracovaním potravín. Účinnou prevenciou je použitie vhodnej náterovej hmoty, ktorá zabraňuje rastu a tvorbe nežiadúcich pliesní a baktérií. Momentálne jedným z najkvalitnejších a dostupných náterov na steny a stropy v tejto oblasti je práve náterová hmota STERIDEX.

V európskom ponímaní sa lídrom v riešení tohto problému stala medzinárodná organizácia CORRO SWEDEN AB, s pôsobnosťou na slovenskom a českom trhu. Na Slovensku je zastúpená spoločnosťou TANGE, s. r. o.. CORRO SWEDEN AB začala s aplikáciou špeciálnej antibakteriálnej membrány v rôznych spoločnostiach vo Švédsku a to už v r. 1978. Po prvých úspechoch s aplikáciou STERIDEX-u nasledovali ďalšie švédske spoločnosti, ktoré sa rozhodli pre aplikáciu tohto antibakteriálneho náteru vo svojich priestoroch pre zachovanie najvyšších hygienických štandardov a noriem. Boli to spoločnosti ako: Pivovary PRIPPS, potravinárske závody ICA, mraziarne FRIGO SCANDIA, mliekarne ARLA, pekárne SKOGAHOLMS BRÖD KUNGSÖRNEN a rôzne zdravotnícke zariadenia.

V praxi sa ukázalo, že v podstate sa všetky tieto spoločnosti snažili vyriešiť rovnaký problém. Ten spočíval v zabránení rastu a tvorbe nežiadúcih pliesní vo vlhkom prostredí a v miestach, kde nebolo možné zabrániť ich ďalšiemu rozmnožovaniu. Išlo hlavne o špáry medzi keramickými obkladačkami, praskliny v stenách, ťažko dostupné miesta ako napr. za vzduchotechnikou, elektrickými rozvodmi a inštaláciou a pod.

STERIDEX je mimoriadne vhodný do vysoko rizikových prostredí v nemocniciach – operačné sály, centrálne sterilizácie, hematológia, JIS, laboratória a pod. kde účinne bráni nákaze zlatým stafylokokom, tvorbe baktérii a pliesní.

Po dosiahnutí týchto pozitívnych výsledkov našiel STERIDEX uplatnenie taktiež v Slovenskej a Českej republike. Jednou z mnohých spoločnosti, ktoré ako prvé použili a testovali STERIDEX boli České vinárske závody Praha.

Všetky mikrobiologické nálezy odobratých vzoriek zo stien a stropu boli negatívne. Taktiež boli v úplnom súlade s mikrobiologickými, bakteriologickými a hygienickými predpismi, korešpondujúcimi s normami pre potravinárske prevádzky a zdravotníctvo.

V priebehu dvanástich mesiacov bolo odobratých ešte niekoľko sterov pre mikrobiologické testy. Po ich analýze a vyhodnotení bolo jednoznačne preukázané, že ochranný náter STERIDEX má dlhodobú antibakteriálnu účinnosť na vegetatívne formy mikroorganizmov a baktérií, a že pri zabránení usadzovania sekundárnych nečistôt je možné náterom STERIDEX úplne zabezpečiť praktickú prevádzkovú sterilitu akýchkoľvek povrchov. Ďalšou nespornou výhodou náteru STERIDEX je jeho ľahké a jednoduché udržiavanie, pretože je umývateľný, čím sa predlžuje jeho životnosť a taktiež je ho možné aplikovať v rôznych farebných odtieňov.

Práve všetky tieto vyššie spomenuté vlastnosti náteru STERIDEX pomáhajú zvyšovať a udržiavať vysoké nároky na stále prísnejšie hygienické štandardy a normy. Tým pomáhajú zachovať všetky zdravotnícke, výrobné, skladové a ostatné potravinárske priestory prevádzkyschopné.